27 januari 2021

Tuinvogeltelling 2021

Op op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari doen we mee aan de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming. Dat kunnen we dit jaar niet op school doen, maar thuis in eigen tuin of op het balkon kan het ook! 

Alle kinderen krijgen een telformulier waarop zij kunnen aankruisen welke vogels zij in de tuin zien. De vogels die zij geteld hebben kunnen ze zelf doorgeven op Tuinvogeltelling.nl.