Identiteit

Onze school is een open christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op de Van Hasseltschool vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden voorgelezen uit Trefwoord, liedjes die we zingen en het vieren van de christelijke feesten. Dit gebeurt vanuit een zoekende en ontdekkende houding. Naast deze zichtbare uitingsvormen willen we vooral dat onze identiteit is terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan.Ook het ervaren van verbondenheid door samen te doen en te beleven krijgt een centrale plaats in de school. 


Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen. Maar er is wel een gezamenlijke basis.

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Dit maakt de Van Hasseltschool tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. Dit bewustzijn is belangrijk om leerlingen te laten groeien in hun eigen kijk op het leven.  We spreken niet van bijbelse geschiedenis maar van levensbeschouwelijke vorming. De gebruikte methode Trefwoord sluit hier naadloos bij aan: www.trefwoord.nl. Doel is om de belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel –de joods/christelijke traditie- dichter bij elkaar te brengen. Via deze ontmoeting kunnen kinderen een eigen en open kijk op het leven ontwikkelen.