Identiteit

Onze school kiest voor een benadering waarbij onderwijs vanuit levensbeschouwing wordt gegeven. Het schoolteam wil de leerlingen helpen bij het verbinden van Bijbelverhalen aan ervaringen in hun alledaagse leven. Dit gebeurt vanuit een zoekende en ontdekkende houding. Om betekenis te kunnen ontlenen aan Bijbelverhalen is kennis ervan belangrijk. Ook het ervaren van verbondenheid door samen te doen en te beleven krijgt een centrale plaats in de school. 

 

Ons doel is om als individuele leerkracht en schoolteam vanuit een christelijke geloofsovertuiging aan te geven wat het leven betekent en wat de waarde ervan is. Dit bewustzijn is belangrijk om leerlingen te laten groeien in hun eigen kijk op het leven.  

Wij gebruiken in ons onderwijs de methode Trefwoord en verschillende kinderbijbels die de verhalen uit de bijbel op een toegankelijke manier naar de belevingswereld van de kinderen vertalen. Doel is om de belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel –de joods/christelijke traditie- dichter bij elkaar te brengen. Via deze ontmoeting kunnen kinderen een eigen en open kijk op het leven ontwikkelen.