Sport & bewegen

Door veel te bewegen en te sporten kunnen kinderen goed hun energie kwijt. Daardoor kunnen zij tijdens de andere lessen zich weer beter concentreren. Sporten en bewegen geeft energie en zorgt voor een positieve mindset!

Op de Van Hasseltschool krijgen alle kinderen vanaf januari 2021 twee keer per week een les bewegingsonderwijs van de vakleerkracht en één les van de eigen groepsleerkracht. 

Daarnaast gaan we vanaf schooljaar 2021-2022 elke dag aandacht besteden aan sport en bewegen, door dagelijks bewegingsactiviteiten te verwerken in ons lesprogramma.