ECO Schools

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij aan een gezonde, groene, veilige en leefbare schoolomgeving. Het ECO-schoolsprogramma van de Gemeente Hilversum helpt ons daarbij. 

Het ECO-team, samengesteld uit leerlingen van groep 4-8, de conciërge en de directeur, maken samen plannen en bespreken met elkaar welke wensen en ideeën er zijn. De taken worden daarna verdeeld en het ECO-team zorgt samen met alle kinderen van onze school voor de uitvoering. 

 

In schooljaar 2019-2020 hebben we samen mooie plannen gemaakt om ons schoolplein groener te maken. We hebben in maart 2020 heel veel saaie, grijze tegels uit ons schoolplein gehaald, en er mooie groene struiken en planten voor teruggeplaatst. Dit hadden we niet kunnen doen zonder de financiële steun van Stichting Vrienden van het Gooi en de Lakeland Foundation!

 

In schooljaar 2020-2021 gaan we weer nieuwe plannen maken!