Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

iStock 111938511258

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit een leerkracht en meerdere ouders. Zij ondersteunen bij verschillende jaarlijkse activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, paasviering, Koningsspelen, Avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Ook verzorgen zij de versiering door de school tijdens de decemberfeesten.


Lid zijn van de Activiteitencommissie betekent dus: meer betrokkenheid bij de school en de kinderen in het bedenken en organiseren van leuke activiteiten!

 

Wij zijn enthousiaste ouders die een grote betrokkenheid hebben bij het reilen en zeilen van de school. Wij, Diana van Rijn (moeder Kayley uit gr. 7) en Nancy Schouten (moeder Sophie gr. 6 en Ruben gr. 7), vormen samen met juf Natascha de Activiteiten-commissie (AC) van de Van Hasseltschool.

 

Ook meehelpen? Laat het weten aan juf Natascha. 

pexels photo 111930475975

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08.00 uur en 08.30 uur. U kunt een bericht sturen naar de leerkracht via Parro. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen; 035-6244375. Wij vragen u vriendelijk om afspraken bij een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. 

pexels photo 111938511526

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. Voor gewichtige omstandigheden mogen wij maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen.

kind2 111959418790

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.15 uur en tussen de middag. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op school. Liever een extra boterham of wat fruit, dan koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond!

iStock 111842756308

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Klachtenregeling