Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

pexels photo 111930475975

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-6244375. Wij vragen u vriendelijk om afspraken bij een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. 

pexels photo 111938511526

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. Voor gewichtige omstandigheden mogen wij maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen.

kind2 111959418790

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.15 uur en tussen de middag. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op school. Liever een extra boterham of wat fruit, dan koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond!

iStock 111938511258

Hulp op school

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Ouder die op school willen helpen ontvangen wij daarom graag. Denk aan hulpouders, biebhouders, klassenouders of ouders die kinderen willen helpen met lezen.