Kleuters

In de kleutergroepen staat het spelend leren centraal. Met je vrienden de mooiste legobouwwerken bedenken en bouwen, in de zand- of watertafel spelen, in een van de hoeken of met materialen uit de knutselkast spelen. Spelen is een levensbehoefte van een kleuter en het is de manier waarop hij leert. 

We bieden de activiteiten aan binnen een thema dat de kinderen aanspreekt. We werken bijvoorbeeld vanuit thema’s als “Agent en Boef”, “Herfst”, “Het restaurant”, of “Ik ben ziek”. De thema’s passen bij de seizoenen of bij actualiteiten.  

De volgende kernwoorden zijn belangrijk voor ons: 

 
Betrokkenheid 

We gaan er van uit dat een kind meer leert van een activiteit als het betrokken is. Daarom geven we de kinderen veel keuze. Ze krijgen de gelegenheid om een activiteit vaker te herhalen, of juist veel te wisselen. We gaan uit van de behoefte van de kinderen. 

 
Welbevinden 

We willen dat de kinderen tot autonome en zelfredzame kinderen opgroeien. Dat betekent dat we een open en veilige omgeving creëren, waarin kinderen leren nadenken en keuzes te maken. Dit sluit goed aan bij de lessen Vreedzame School. 

 
Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid wordt gestimuleerd door kinderen zelf oplossingsmethoden te laten zoeken, problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. We geven ze veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen