Onderwijs

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Een groot deel van hun jonge jaren brengen ze door in de schoolbanken. 

  

Onderwijs

Ons onderwijs is uitdagend, met hoofd, hart en handen. Daarbij leren de kinderen van en met elkaar, waarbij ze een grote eigen verantwoordelijkheid hebben.  Er is ruimte om eigen talenten te ontwikkelen, te laten zien en te delen.   

 

Zorg en begeleiding

De leerkrachten houden bij hun onderwijs zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Uitgangspunt is om bij   de behoeften en mogelijkheden van het kind aan te sluiten. Zowel de keuze van de lesstof en de manier van instructie vragen voortdurend om evaluatie en bijstelling.  Ieder half jaar worden de onderwijsplannen per groep opgesteld en voor kinderen die een onderwijsbehoefte hebben die afwijkt van het reguliere aanbod worden de interventies opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.  

Dit is de basis voor passend onderwijs dat per 1 augustus 2014 wettelijk is vastgelegd. De kern van de Wet Passend Onderwijs is de zorgplicht van het schoolbestuur om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Op de website http://www.swvunita.nl kunt u lezen op welke manieren ondersteuning kan worden geboden.