Onderwijs

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Een groot deel van hun jonge jaren brengen ze door in de schoolbanken. 

  

Onderwijs op maat
 
'Wat hebben onze leerlingen nodig om tot ontwikkeling te komen?' Dit is een vraag die steeds terugkomt in ons onderwijs. Binnen ons onderwijs houden wij rekening met de verschillen tussen kinderenWe stemmen het onderwijs af op de behoefte van onze leerlingen. Hierbij vinden we de samenwerking met ouders zeer belangrijk. Op de Van Hasseltschool wordt per vakgebied gedifferentieerd in drie niveaus:
  • Een basisgroep 
  • Een groep die iets meer instructie nodig heeft, we noemen dit ook wel verlengde instructie 
  • Een groep die instructie op een hoger niveau en meer verdiepende opdrachten nodig heeft

Wanneer wij zien dat kinderen uit de onderbouw moeite hebben bij het ontwikkelen van taalvaardigheden of de woordenschat, dan is er bij ons de mogelijkheid om het kind extra te begeleiden in de taalontwikkeling. Door een kind extra op taalgebied te begeleiden vergroten we de mogelijkheid om makkelijker aan te sluiten bij het onderwijs in de groepen.

 
Sommige leerlingen ontwikkelen zich sneller dan gemiddeld en hebben meer uitdaging nodig. Wij vinden het belangrijk om ook tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Wanneer we zien dat uw kind extra uitdaging kan gebruiken, bepaalt de leerkracht in overleg met de IB-er en uw kind wat het meest passend is. Voor leerlingen die naast de basisstof extra uitdaging nodig hebben, bieden wij mogelijkheden tot verdieping in de Verdiepingsgroep. Leerlingen worden hier wekelijks begeleid in verdiepende leerstof en uitdagende opdrachten, waar zij ook op afgesproken momenten in de klas aan verder mogen werken.
 
Extra ondersteuning
Onze scholen bieden breedtezorg. We dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen, maar roepen daarbij ook (wanneer nodig en in overleg met ouders) de hulp in van buitenaf. We hebben een breed netwerk; er zijn bijvoorbeeld contacten met de verschillende Regionale Expertise Centra, de GGD, Jeugdzorg en Versa Welzijn. Daarbij hebben we goede contacten met het Samenwerkingsverband Unita.  Op de website http://www.swvunita.nl kunt u lezen op welke manieren ondersteuning kan worden geboden.