Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de directie van de school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de lestijden. Dat betekent dat de schooldirectie alleen iets kan doorvoeren wanneer de mr ermee instemt. MR-leden zijn dus belangrijk voor de communicatie tussen de leiding en de achterban: ouders en leerkrachten. Het onderhouden van goede contacten is daarbij cruciaal.

 

In de medezeggenschapsraad (MR) van de Van Hasseltschool zijn ouders en het personeel vertegenwoordigd. Namens de ouders hebben zitting: Jetske Beerstra (voorzitter) en Geralda Lamme. Namens het personeel zijn dit Nicoline van den Bergh en Natascha Musters. De directeur a.i., Claire Bakker, is adviserend MR-lid.

 

De MR hoort graag van ouders wanneer zij menen dat er dingen beter of anders kunnen. Of als men een leuk idee heeft dat de gehele school ten goede komt. Bij de ingang van de school hangt een postvak van de medezeggenschapsraad waar ouders ter attentie van de oudergeleding hun opmerkingen, vragen of reacties aan ons kwijt kunnen. Mailen kan ook: mr.vanhasseltschool@proceon.nl 

 

GMR

De MR van de Van Hasseltschool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Scholengroep Proceon.