Visie

De Van Hasseltschool is een kleinschalige, open-Christelijke basisschool. De kinderen vormen een afspiegeling van de maatschappij en er is veel aandacht voor elkaar, elkaars talenten, de natuur en onze omgeving. 

 

We zijn een Vreedzame School die staat voor veiligheid, behulpzaamheid en consequent gedrag en beleid. Het team is betrokken, betrouwbaar en respectvol; kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich gehoord en gezien. 

 

We zorgen voor een inspirerende, rijke leeromgeving voor onze leerlingen, die aansluit bij eigentijdse ontwikkelingen. We gebruiken nieuwe technologie als middel ons onderwijs te verrijken. We leren de kinderen omgaan met technologische ontwikkeling en besteden aandacht aan mediawijsheid.