Visie

De Van Hasseltschool is een kleinschalige, open-Christelijke basisschool. De kinderen vormen een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en er is veel aandacht voor elkaar, elkaars talenten, de natuur en onze omgeving. 

We zijn een Vreedzame School die staat voor veiligheid, behulpzaamheid en consequent gedrag en beleid. Het team is betrokken, betrouwbaar en respectvol; kinderen, ouders en het team voelen zich gehoord en gezien.
 
We zorgen voor een inspirerende, rijke leeromgeving voor onze leerlingen, die aansluit bij eigentijdse ontwikkelingen. We gebruiken nieuwe technologie als middel ons onderwijs te verrijken. We leren de kinderen omgaan met technologische ontwikkeling en besteden aandacht aan mediawijsheid.

Op de Van Hasseltschool vinden we het belangrijk dat:

 • Kinderen leren verantwoordelijk te zijn. We geven ze verantwoordelijkheden en spreken ze op hun verantwoordelijkheden aan. We luisteren naar kinderen en leren hen om te gaan met uitdagingen op allerlei gebieden. 
   
 • Kinderen leren dat iedereen anders is en mag zijn en dat onderlinge verschillen, het samen spelen en samen werken leuker en interessanter maken. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
   
 • We kansen creëren om te ontwikkelen en te leren, een ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo. Leerlingen hebben zicht op en zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Wij helpen kinderen een realistisch wereldbeeld te ontwikkelen en bereiden hen voor op het zelfstandig functioneren in de toekomstige maatschappij.
   
 • Kinderen zelfvertrouwen hebben en zich veilig voelen op school. Zij hebben respect voor elkaar en elkaars overtuigingen. Ouders voelen zich welkom op school. 
   
 • Kinderen zich competent voelen. Zij weten waar hun talenten liggen en durven in hun leerproces fouten te maken. Ze beschikken over een goede basis en kunnen zich als evenwichtig mens verder ontwikkelen in de maatschappij.
   
 • Kinderen zich maximaal ontwikkelen en uitstromen naar een passende school.