Vreedzame School

Ruim tien jaar geleden is de Van Hasseltschool een Vreedzame School geworden. Het programma van de Vreedzame School leert de kinderen vreedzaam samen te leven en te spelen in de klas, op het schoolplein en in de wijk. De kinderen leren dat iedereen anders is en mag zijn, en dat onderlinge verschillen het samen spelen en samen werken leuker en interessanter maken. De kinderen leren in de wekelijkse lessen hoe zij om kunnen gaan met conflicten, hoe zij elkaar kunnen helpen door opstekers te geven en hoe zij respectvol met elkaar om kunnen gaan.