Vreedzame School

Ruim tien jaar geleden is de Van Hasseltschool een Vreedzame School geworden. Het programma van de Vreedzame School leert de kinderen vreedzaam samen te leven en te spelen in de klas, op het schoolplein en in de wijk. De kinderen leren dat iedereen anders is en mag zijn, en dat onderlinge verschillen het samen spelen en samen werken leuker en interessanter maken. De kinderen leren in de wekelijkse lessen hoe zij om kunnen gaan met conflicten, hoe zij elkaar kunnen helpen door opstekers te geven en hoe zij respectvol met elkaar om kunnen gaan. 

De methode Vreedzame School beslaat de volledige acht jaar dat een kind bij ons op school zit. Alle kinderen op school werken op hetzelfde moment aan het zelfde onderwerp, elke groep op zijn eigen niveau. De lessenserie omvat 38 wekelijkse lessen met een wat aangepast programma voor groep 8. In deze groep is er extra aandacht voor de thema’s Democratisch ABC (over politiek) en Afscheid nemen.

 

De lessen voor groep 1 tot en met 7 zijn in zes blokken opgedeeld, die gedurende het schooljaar aan de orde komen:

1.    We horen bij elkaar – groepsvorming

2.    We lossen conflicten zelf op – conflicthantering

3.    We hebben oor voor elkaar – communicatie

4.    We hebben hart voor elkaar – gevoelens

5.    We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid

6.    We zijn allemaal anders – diversiteit