15 maart 2022

Op de Van Hasseltschool is er ruimte voor ieders talent!

Wij vertellen jou graag meer over de unieke punten van onze kleinschalige basisschool!

 

Hoe is de Van Hasseltschool opgericht?

De van Hasseltschool is in 1961 opgericht en vernoemd naar de heer L.W.J. van Hasselt. Vanwege zijn verdiensten voor het christelijk onderwijs, was in 1959 besloten zijn naam als eerbetoon te gebruiken in Hilversum. In de tijd daarna heeft de school zich ontwikkeld tot een Vreedzame school met een open-christelijk karakter. Volgens deze principes leren de kinderen dat iedereen anders is en mag zijn. Onderlinge verschillen maken juist het samen spelen en werken interessanter. Op de Van Hasselt leren kinderen communiceren met veel verschillende culturen en geloven, juist omdat de school een afspiegeling van de maatschappij is.

 

Onderwijs

Vandaag de dag staat de Van Hasselt bekend als een kleinschalige, open-Christelijke basisschool, waar veel aandacht is voor elkaar en elkaars talenten. In het onderwijs staat de groei van het kind centraal, wat mogelijk wordt gemaakt door een combinatie van onderwijsvormen. In dit pedagogische klimaat is het mogelijk dat kinderen in combinatiegroepen zelfstandig worden. Deze groepen maken het mogelijk voor kinderen om de stof te herhalen en voor te lopen op de stof van hogere klassen, waardoor zij een goede basis leggen én worden uitgedaagd. In het onderwijs is er een focus op de basisvakken, maar is er ook ruimte voor bewegen, talenten en levensbeschouwing. Het leervermogen van kinderen wordt uitgedaagd door buiten ontdekkingsgericht en spelenderwijs les te krijgen. Zo zijn er nu laarzen voor alle kinderen aangeschaft, zodat zij elk moment naar de natuur in de omgeving kunnen. Daarnaast staat talent ontwikkeling centraal in het TalentenLab. Binnen het TalentenLab is aandacht voor creatieve vakken, ICT, leren programmeren, muziek, techniek en projecten binnen natuur- en milieueducatie. Bovendien wordt er op deze school vanuit christelijke idealen gewerkt. Het team verbindt de ervaringen van leerlingen uit het alledaagse leven aan Bijbelverhalen om de belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel dichter bij elkaar te brengen.  

 

"De Van Hasseltschool is een Vreedzame School die kinderen een warme en veilige plek wil geven. Naast dat er aandacht is voor een sterke basis met taal en rekenen, wordt binnen het betrokken team ook gewerkt aan meer bewegingsonderwijs en talentenontwikkeling." - Claire Bakker

 

Claire Bakker als directeur

Afgelopen jaar is Claire via een onderwijs adviesbureau gestart als directeur van de Van Hasselt. Haar interesses liggen bij innovatieve verbeteracties waardoor er ruimte komt voor groei. Groei bij leerlingen, het team en het onderwijs. Als directeur is Claire begonnen om rust en structuur te creëren binnen het team, zodat er ruimte kon komen voor de elementen creatie en innovatie. Door samen te werken, kon iedereen van elkaar leren en konden hoge verwachtingen worden gesteld. Sindsdien heeft het team de nieuwe concepten het TalentenLab en Oudercafé geopend. Het oudercafé is een fijne ontmoetingsplek voor ouders van school en uit de wijk, omdat de school betekenisvol is voor het buurtnetwerk. In de toekomst zal het team deze concepten verdiepen, zodat kinderen op alle vlakken binnen het onderwijs worden uitgedaagd. 

 

Langskomen op locatie  

Claire haar eerste indruk van de school was dat er een erg warm en passievol team werkt dat betrokken is bij de groei van de kinderen. Ervaar zelf met jouw kind of er een klik is met deze warme school op de open dag van 16 maart! Daarnaast is het bij de Van Hasselt mogelijk om de school op een ander moment te bezoeken of de virtuele rondleiding te bekijken. 

Media